VERONTSCHULDIGING (Dutch Edition)

Hoe u, o Andres, zijn getroffen door mijn aanklagers, kan ik niet zeggen; maar ik weet dat ze bijna maakte me vergeten wie ik was-zo overtuigend deden zij spreken; en toch zijn ze hebben nauwelijks slaakte een woord van de waarheid. Maar van de vele onwaarheden verteld door hen, was er een die me

amazon buy now

Leave a Reply